Przejdź do treści

Zadbajmy wspólnie o sieci wodociągowe

Do sieci wodociągowej każdego dnia trafiają różnego rodzaju odpady. Pamiętajmy, że odpady należy wrzucać jedynie do pojemników przeznaczonych do tego celu…

Accessibility