Przejdź do treści

Komposan – nawóz organiczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom z siedzibą w Lubawce, zaprasza do zakupu naszego, certyfikowanego produkt, nawozu organicznego o nazwie Komposan.

Komposan jest nawozem organicznym powstałym w wyniku kompostowania tzw. odpadów zielonych biodegradowalnych zbieranych selektywnie  (liści, trawy) dostarczonych z terenu gmin współpracujących z naszym przedsiębiorstwem.

Komposan jest produktem naturalnym, mający postać ziemistą. Może być stosowany w: uprawach polowych roślin rolniczych, roślin ozdobnych czy wykorzystywany do tworzenia trawników przydomowych.  Zakres jego  stosowania obejmuje również rekultywację gleb zdegradowanych.

Komposan wzbogaca w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb.

Nawóz organiczny Komposan został dopuszczony do obrotu handlowego decyzją nr 462/17 wydaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 08.2017r. Produkt jest w postaci ziemistej,  został poddany badaniom w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Zawiera ok. 0,4 % m/m azotu, 0,3% m/m fosforu (P2O5) i 0,6% m/m potasu (K2O). Zawartość substancji organicznej wynosi ok. 30% s. m. Poniżej znajdą Państwo do pobrania instrukcję stosowania i przechowywania nawozu.

Minimalna ilość zakupu 3 tony. Nie prowadzimy usług transportowych w tym zakresie. Kompost dostępny jest luzem, zostanie załadowany przez nas na Państwa środek transportu.

Nawóz organiczny „Komposan” dostępny jest na terenie naszej instalacji ZUO , zlokalizowanej przy ulicy Zielonej 30 w Lubawce w godzinach 8:00- 14:00. W dzień poprzedzający planowany zakup, prosimy o kontakt telefoniczny dla upewnienia się o dostępności produktu.

Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt pod numerem
517 803 434

Instrukcja stosowania nawozu Komposan
Pobierz PDF

Accessibility