Przejdź do treści

Kapitał i struktura własnościowa

Struktura własności kapitału – udziałowcy Spółki.
Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości
10 860 500,00 zł,
który dzieli się na 21 719 równych I niepodzielnych udziałów
o wartości 500 zł każdy

Accessibility