Przejdź do treści

Cena za przyjęcie odpadów komunalnych do ZUO na indywidualne zlecenia

Zarządzenie Prezesa Zarządu PGK „SANIKOM” sp. z o.o. z dnia 31.01.2024 r.

Ceny jednostkowe  za odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych w Instalacja Komunalnych w Lubawce na indywidualne zlecenie.

Accessibility