Przejdź do treści

Jak prawidłowo odczytać stan wodomierza?

Jak obliczyć zużycie wody z wodomierza? Należy jedynie odczytać czarne cyfry, które oznaczają zużycie wody w metrach sześciennych. Czytamy od lewej strony licznika, łącznie z zerami. Wskazanie wodomierza (tylko pełne m3) jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

Do rozliczenia nie podajemy czerwonych cyfr (lub znajdujących się na czerwonym polu).

Accessibility