Przejdź do treści

Recykling odpadów

Jak wynika z przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, państwa członkowskie UE od 2020 roku powinny przygotować do ponownego użycia/recyklingu 50% odpadów komunalnych. 

Na następne lata przyjęto jeszcze ambitniejsze założenia:

  • od roku 2025 – 55%
  • od roku 2030 – 60 %
  • od roku 2035 – 65 %

Jak wygląda to w rzeczywistości?

Accessibility