Przejdź do treści

Oddział we Lwówku Śląskim

Na podstawie Uchwały nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015r. w sprawie przystąpienie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce, oraz na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2016r.jako Spółki Przejmowanej i Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2016r. jako Spółki Przejmującej, nastąpiło połączenie Spółek.

Spółka Przejmowana, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., po połączeniu Spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2016r. a Spółka Przejmująca, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sadowego.  Wszystkie obowiązki i świadczone usługi Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dniem 01 lipca 2016 roku, przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul: Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.

Biuro Obsługi Klienta ( BOK ) i Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) mieści się: przy Al. Wojska Polskiego 27

ODDZIAŁ w LWÓWKU ŚLĄSKIM
Al. Wojska Polskiego 27,  59-600 Lwówek Śląski
+48 75 647 81 91
e-mail: pawel.delinowski@sanikom.com.pl

  • przyjmowanie zleceń,
  • zawieranie umów na odbiór odpadów stałych od instytucji i podmiotów niezamieszkałych
  • zawieranie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  • sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów,
  • wystawianie faktur

DOJAZD

Accessibility