Przejdź do treści

Znajdź swój PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków.  Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy.

Informacje o lokalizacji PSZOK-ów obsługiwanych przez PGK „SANIKOM” sp. z o.o. i godzinach otwarcia można znaleźć poniżej.

Accessibility