Przejdź do treści

Status prawny

  • Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Firma pod, którą Spółka działa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubawce
  • Zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000029741
  • Kapitał zakładowy: 10.860.500,00 zł opłacony w całości.
  • Numer REGON: 230443311
  • NIP: 614-14-32-064
  • BDO: 000009693
  • Siedziba: Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka
Accessibility