Przejdź do treści

Wodociągi

Przedmiotem działalności działu wodociągów  jest uzdatnianie i dystrybucja wody oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz ich oczyszczanie.

Inne zadania działu, to:

  1. użytkowanie obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ich remonty,
  2. obsługa terenowych przepompowni,
  3. usuwanie awarii i modernizacja sieci wodociągowych,
  4. wymiana wodomierzy,
  5. całokształt problematyki związanej z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubawka (projekty, zezwolenia itp.)

Pracownicy  działu wodociągów,  24 godziny na dobę dbają o to, aby mieszkańcy Gminy Lubawka, mieli stały dostęp do czystej i zdrowej wody.

WODOCIĄGI i OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ul. Komunalna 8, 58-420 Lubawka
+48 75 74 11 541
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

693 209 256

Pogotowie wodociągowe dla gminy Lubawka – 24/7h

Accessibility