Przejdź do treści

Zastępcze punkty poboru wody w Lubawce

Realizując wymagania  art. 8 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków uprzejmie informujemy, że wyznacza się zastępcze miejsca poboru wody:

  1. ul. Nadbrzeżna 5a – dostępny w godz. 7-15 w dni robocze
  2. ul. Komunalna 3 – dostępny we wszystkie dni przez całą dobę


Pracownicy  działu wodociągów,  24 godziny na dobę dbają o to, aby mieszkańcy Gminy Lubawka, mieli stały dostęp do czystej i zdrowej wody.

WODOCIĄGI i OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ul. Komunalna 8, 58-420 Lubawka
+48 75 74 11 541
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

693 209 256

Pogotowie wodociągowe dla gminy Lubawka – 24/7h

Accessibility