Przejdź do treści
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość  około 70 mln. złotych.
  • Przebudowa sortowni odpadów selektywnie zebranych przy ul. Komunalnej 3 w Lubawce
  • Modernizacja kompostowni przy ul. Zielonej 30 w Lubawce
  • Przebudowa PSZOK przy ul. Brzozowej 1 w Boguszowie-Gorcach
  • Kampania edukacyjna – „Odpad surowcem przyszłości”
Accessibility