Przejdź do treści

Baza przeładunkowa - Jawor

W Jaworze działa stacja przeładunkowa wraz z rampą i urządzeniem do zagęszczania odpadów.  Na terenie stacji przeładunkowej znajduje się także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki takim stacjom możliwy jest przeładunek zmieszanych odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych odebranych od mieszkańców sąsiednich gmin, a następnie ich transport do odzysku lub unieszkodliwiania w sortowni w Lubawce. Podobna stacja przeładunkowa funkcjonuje  w m. Pielgrzymka w powiecie Lwóweckim.

STACJA PRZEŁADUNKOWA w JAWORZE   (WJAZD od ul. ŻWIROWEJ)
ul. Słowackiego 32,  59-400 Jawor
+48 76 870 48 77
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

Accessibility