Przejdź do treści

Zakłady i oddziały Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
SANIKOM sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 LUBAWKA

SIEDZIBA ZARZĄDU SPÓŁKI
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 LUBAWKA

+48 75 74 11 541
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

NIP: 614-14-32-064
REGON: 230443311
KRS: 0000029741
BDO: 000009693

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
wielkość kapitału zakładowego: 10 858 500,00 zł

Napisz do nas

Aby napisać do nas użyj formularza
korespondencyjnego.

693 209 256

Pogotowie wodociągowe
dla gminy Lubawka – 24/7h

Zakłady i oddziały Spółki

BIURA ZARZĄDU SPÓŁKI
ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka
+48 75 741 15 41
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka
+48 517 803434
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

SORTOWNIA ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH
ul. Komunalna 3, 58-420 Lubawka
+48 75 741 15 41
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

WODOCIĄGI i OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ul. Komunalna 8, 58-420 Lubawka
+48 75 74 11 541
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

BAZA TRANSPORTOWA w KAMIENNEJ GÓRZE
ul. Towarowa 49, 58-400 Kamienna Góra
+48 75 645 51 75, +48 75 645 51 92,  +48 75-6455201
e-mail: lukasz.wyrostek@sanikom.com.pl
DOJAZD

PSZOK w BOGUSZOWIE-GORCACH
ul. Brzozowa 1, 58-370 Boguszów Gorce
+48 500 054124
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

ODDZIAŁ w LWÓWKU ŚLĄSKIM
Al. Wojska Polskiego 27,  59-600 Lwówek Śląski
+48 75 647 81 91
e-mail: pawel.delinowski@sanikom.com.pl
DOJAZD

STACJA PRZEŁADUNKOWA w JAWORZE
ul. Słowackiego 32,  59-400 Jawor
+48 76 870 48 77
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

STACJA PRZEŁADUNKOWA w PIELGRZYMCE
działka 420/10, 32, 59-524 Pielgrzymka
+48 75 74 11 541
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

SORTOWNIA- SKŁADOWISKO PŁÓCZKI DOLNE
59-600 Płóczki Dolne
+48 75 741 15 41
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

Accessibility