Przejdź do treści

Woda i ścieki - stawki

TU MOŻESZ ZOBACZYĆ AKTUALNE STAWKI ZA WODĘ i ŚCIEKI
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce informuje, że zgodnie z Decyzją numer WR.RZT.70.3.2023 z dnia 17.01.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawka.

Accessibility