Przejdź do treści

Dnia 19 maja 2023 roku Wspólnicy wraz z Zarządem spółki, pracownikami i zaproszonymi gośćmi, spotkali się w Lubawce, na jubileuszowych obchodach ćwierćwiecza działalności spółki. Podczas gali przedstawiono historię spółki oraz  zrealizowane inwestycje, które są nieodłącznym elementem strategii rozwoju Spółki. Wielokrotnie podkreślano, że na tak duży sukces Spółki przez lata pracowało i pracuje wiele osób.

W jubileuszowym roku wyróżniono piętnastu pracowników, którzy są w Spółce od samego początku jej powstania i wniosły znaczący wkład w jej tworzenie i rozwój.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. serdecznie dziękuje Gościom, którzy uczestniczyli w tym bardzo ważnym dla niej wydarzeniu. Jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy  i mamy nadzieję na wspólne świętowanie kolejnych jubileuszy

Accessibility