Przejdź do treści

ZPPW

Realizując wymagania  art. 8 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków uprzejmie informujemy, że wyznacza się zastępcze miejsca poboru wody:

– ul. Nadbrzeżna 5a – dostępny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 7-15

– ul. Komunalna 3 – dostępny codziennie przez całą dobę

Accessibility