Przejdź do treści

Wrzucamy odpady, które nie podlegają segregacji:

Do pojemnika na odpady zmieszane nie należy wrzucać odpadów niebezpiecznych.

Accessibility