Przejdź do treści

PSZOK Mieroszów

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady od mieszkańców gminy Mieroszów, dostarczone do PSZOK przez ich wytwórców.
Co możemy oddać:
  • leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane,
  • zużyte opony

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PSZOK w MIEROSZOWIE

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Mieroszów mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyte opony, itp.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe, odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

Punkt nie przyjmie również odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji czy ogrodów działkowych.

Fakt dostarczenia odpadów należy zgłosić pracownikowi PSZOK, który udzieli informacji nt. dalszego sposobu postępowania z przywiezionymi odpadami. Celem usprawnienia funkcjonowania PSZOK wskazane jest, aby odpady budowlane dostarczane były w workach, z zachowaniem maksymalnej ilości tych odpadów do 200 kg miesięcznie przypadających na gospodarstwo domowe.

W przypadku większej ilości zgromadzonych odpadów budowlanych należy zamówić kontener na koszt własny od firmy odbierającej odpady komunalne.

Odpadów problemowych i niebezpiecznych nie należy wystawiać w pobliżu przydomowych pojemników na odpady komunalne, gdyż nie będą one zabierane przez firmę odbierającą odpady.

+48 75 6455175
+48 75 6455201

czynne:
poniedziałek, środa, piątek: w godzinach 15.00 – 17.00, sobota: w godzinach 8.00 – 12.00

Accessibility