Przejdź do treści

Młodzież zwiedzała instalację przetwarzania odpadów

Ponad 800 dzieci z Boguszowa-Gorc  od 21 września do 20 października zwiedziło nowoczesną instalację przetwarzającą odpady selektywnie zebrane. Program wycieczek składał się z wykładu i prezentacji dotyczącej zasad właściwej segregacji odpadów komunalnych. Dzieci mogły dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat systemu gospodarki odpadami, zasad segregowania śmieci oraz przekonać się co się dzieje z odpadami, kiedy zostaną odebrane przez śmieciarki.

Dzieci i młodzież miały okazję przejścia przez najważniejsze miejsca w instalacji. Mogły zapoznać się z procesem technologicznym, począwszy od boksów magazynowych, gdzie gromadzone są odpady, poprzez obejrzenie rozrywarki worków, przejście do kabiny sortowniczej, a następnie obejrzeć w jaki sposób odpady są automatycznie sortowane na linii, zrzucone do kontenerów i sprasowane w celu przekazania do odzysku i recyklingu.

Uczestnicy wycieczki mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje zakład zajmujący się gospodarką odpadami.

Accessibility