skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Spółka z o. o. w Lubawce świadczy usługi wywozu nieczystości stałych, dostawy wody i odbioru ścieków na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi (indywidualni zleceniodawcy) lub osobami prawnymi (przedsiębiorstwa).

OSOBY FIZYCZNE
Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • akt własności posesji

Kontakt:
osobisty w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1

OSOBY PRAWNE
Wymagane dokumenty:

  • decyzja w sprawie nadania NIP,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Kontakt:
osobisty w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dodatkową informację pod nr 075 74 11 541 wew. 28

Accessibility