Rozmowa z G. Szmajdzińskim wiceprezesem Sanikomu

Czym jest rekultywacja składowiska odpadów komunalnych?

Proces rekultywacji składowiska to procedura, która poprzedza jego zamknięcie i polega na takim zabezpieczeniu odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwe działanie na atmosferę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Celem rekultywacji jest zintegrowanie obszaru składowiska ze środowiskiem naturalnym, po to aby przywrócić mu funkcje życiowe. Takie działania firma Sanikom prowadzi obecnie na dwóch wysypiskach zlokalizowanych w miejscowościach Czarny Bór i Lubawka.

Jakie korzyści płyną z projektu rekultywacji dla okolicznych mieszkańców ?

Ważną stroną projektu rekultywacji jest rozwój świadomości ekologicznej osób zamieszkujących tereny Lubawki I Czarnego Boru, a w szczególności dzieci i młodzieży. Służyć temu będą powstające właśnie na terenach obu wysypisk ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Ich zadaniem będzie ukazanie w prosty i obrazowy sposób korzyści płynących z ekologicznego gospodarowania odpadami.

Jaka jest wartość całej inwestycji?

Wartość projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami” to suma ponad 5,5 mln złotych. Część tej kwoty, czyli ponad 3,5 mln zł pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kiedy planowane jest zakończenie projektu?

Rzeczowe zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada br.