• Eko-edukacja poprzez zabawę

  Zakończyła się budowa ścieżek edukacyjnych na rekultywowanych wysypiskach w Lubawce i Czarnym Borze. Powstający szlak edukacyjno-przyrodniczy służyć ma przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

  Więcej
 • Rozmowa z G. Szmajdzińskim wiceprezesem Sanikomu

  Czym jest rekultywacja składowiska odpadów komunalnych? Proces rekultywacji składowiska to procedura, która poprzedza jego zamknięcie i polega na takim zabezpieczeniu odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwe działanie na atmosferę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

  Więcej
 • Prace rekultywacyjne w Lubawce na finiszu

  Kończą się prace budowlane związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Lubawce. W końcowej fazie realizacji jest wykonywanie odgazowania i uszczelnienia czaszy składowiska, a także systemu odwodnienia. Ostatnim etapem prac rekultywacyjnych będzie budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

  Więcej
 • Budowa ścieżki edukacyjnej w Czarnym Borze

  Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na rekultywowanym składowisku w miejscowości Czarny Bór. Jej celem jest rozwój świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców poprzez prezentację przykładów racjonalnego gospodarowania odpadami.

  Więcej
 • Zaawansowane prace na składowisku w Czarnym Borze

  Na składowisku w miejscowości Czarny Bór wykonano już większość prac rekultywacyjnych. Zrobione zostało odwodnienie składowiska oraz położono warstwę uszczelniającą. Wykonano również warstwę rekultywacyjną. Obecnie trwają zabiegi agrotechniczne związane z przygotowaniem podłoża pod wysiew traw i nasadzenia.

  Więcej
 • Postęp prac na składowisku w Lubawce

  Na rekultywowanym składowisku w Lubawce trwają zaawansowane prace technologiczne związane z wykonywaniem warstwy wyrównawczej, uszczelnieniem składowiska, systemem odgazowania i odwodnienia. Obecnie wykonywana jest warstwa rekultywacyjna. Składowisko w Lubawce uzyskało również zgodę na utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, której budowa rozpocznie się w październiku br.

  Więcej
 • Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych

  W dniu 22 czerwca 2015 r. została zawarta umowa dotycząca realizacji inwestycji pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami”.

  Więcej
 • Wykonawcy Projektu

  Dnia 1.07.2015 r. zakończył się proces wyboru wykonawców projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami”.

  Więcej
 • Prace w Lubawce

  Na składowisku w Lubawce zostały wykonane prace przygotowawcze, rozpoczęła się także zabudowa warstwy wyrównawczej, stanowiąca istotną cześć rekultywacji technicznej wysypiska.

  Więcej