Harmonogram Prac


Składowisko Lubawka

Zakończenie rekultywacji składowiska

do 30 listopada 2015 r.
Rekultywacja biologiczna, w tym

wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej zabiegi agrotechniczne wysiew traw, nasadzenia roślin

do 30 listopada 2015 r.
Rekultywacja techniczna część II, w tym

wykonanie warstwy odgazowującej wykonanie warstwy uszczelniającej wykonanie warstwy drenażowej

do 30 listopada 2015 r.
Rekultywacja techniczna część I, w tym

wykonanie warstwy wyrównawczej wykonanie rowu opaskowego

do 30 listopada 2015 r.
Prace przygotowawcze, w tym

prace geodezyjne profilowanie czaszy składowiska

do 30 listopada 2015 r.

Składowisko Czarny Bór

Zakończenie rekultywacji składowiska

od 30 listopada 2015 r.
Wysiew traw, nasadzenia roślin i drzew

od 30 listopada 2015 r.
Rekultywacja biologiczna, w tym

wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej zabiegi agrotechniczne

od 30 listopada 2015 r.
Rekultywacja techniczna część II, w tym

wykonanie warstwy odgazowującej wykonanie warstwy uszczelniającej wykonanie warstwy drenażowej

od 30 listopada 2015 r.
Rekultywacja techniczna część I, w tym

wykonanie warstwy wyrównawczej wykonanie drogi technologicznej

od 30 listopada 2015 r.
Prace przygotowawcze, w tym

prace geodezyjne likwidacja wybranych obiektów regulacja pionowa studni odcieków profilowanie czas

od 30 listopada 2015 r.