Aktualności

Sanikom zainwestował w recykling i czyste środowisko

Ponad 8 mln zł to koszt projektu „Optymalizacja procesów biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów gabarytowych w ZUO Lubawka”, dzięki któremu zmodernizowane zostały Zakład Unieszkodliwiania Odpadów i Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych w Lubawce. Zrealizowany projekt to przykład dobrze wydanych pieniędzy, zwłaszcza na poprawę jakości gospodarki odpadami i ochrony przyrody w regionie.

Inwestycja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom, którą tworzy 25 dolnośląskich gmin, została dofinansowana kwotą prawie 5,7 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zakres inwestycji w ZUO przy ul. Zielonej w Lubawce to m. in. modernizacja części mechanicznej i biologicznej zakładu. Polega ona na budowie dodatkowej płyty do kompostowania Rozbudowa części biologicznej przyczyni się również do poprawy przebiegu procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych pozyskanych w ramach selektywnej zbiórki.

Jak dotąd, zarówno na terenie ZUO przy ul. Zielonej, jak i na terenie sortowni, nie funkcjonowały warsztaty umożliwiające przeglądy i serwis urządzeń technicznych oraz maszyn funkcjonujących w ZUO Lubawka oraz przy instalacji do przetwarzania odpadów zebranych selektywnie. Wszystkie prace z tym związane prowadzone były na zewnątrz, wskutek czego ich należyta realizacja nie była możliwa, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Wyraźną zatem stała się potrzeba stworzenia miejsca umożliwiającego obsługę serwisową sprzętów (w tym ładowarek specjalistycznych, zestawów hakowych dowożących odpady ze stacji przeładunkowych, hakowców obsługujących obie linie, kontenerów, ale również elementów mechanicznych linii, nawet podczas złych warunków atmosferycznych. Warsztat, który powstał dzięki tej inwestycji, został wyposażony w całą niezbędną infrastrukturę. Dysponuje kanałem samochodowym, podnośnikami oraz magazynem części, co umożliwi kompleksową obsługę sprzętu, zarówno jeśli chodzi o pojazdy, jak i urządzenia pracujące na liniach.

 

 

Skip to content