Aktualności

Prelekcje znów w toku

Po kilku miesiącach przerwy powróciliśmy do realizacji prelekcji poświęconych gospodarce odpadami w szkołach. Działaniami prowadzonymi w trzecim tygodniu września (15-16.09.2020) objęto 11 szkół podstawowych. Podczas zajęć edukatorzy z Działu Edukacji Ekologicznej z firmy ABRYS Sp. z o.o. wyjaśniali uczniom zasady segregacji odpadów, znaczenie punktów selektywnej zbiórki, a także sens przekazywania odpadów do recyklingu. Zajęcia odbywały się w niewielkich grupach, z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa. Pozostałe szkoły wezmą udział w zajęciach już w październiku.

Skip to content