skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.799 ze zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2018mr. Poz. 1466 ze zm.)

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.)

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70)

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646)

Link do strony, na której publikowane są Dzienniki Ustaw.

Accessibility