skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Historia


fot. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.

„Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce powstała 1.01.1998r. z połączenia dwóch zakładów: Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Lubawce i Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze spółka Sanikom wpisana została do Rejestru Handlowego pod numerem RHB.2071 w dniu 23.12.1997r.
W związku ze zmianą Kodeksu Handlowego w 2001 roku, spółka dokonała rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000029741.
1.07.2005r. nastąpiło przejęcie spółki Komunalspec SUK sp. z o.o. z Kamiennej Góry przez Sanikom.
Połączenie spółek zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Komunalspec Spółki Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kamiennej Górze na spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce. Od tamtego czasu spółka dynamicznie rozwija się, zwiększając obszar działania i inwestując w ochronę środowiska.
Spółkę tworzy 25 dolnośląskich gmin: gmina Lubawka, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Stare Bogaczowice, gmina Mieroszów, gmina Kamienna Góra, gmina Bolków, gmina Czarny Bór, gmina Marciszów, miasto Boguszów-Gorce, gmina Jawor, gmina Wojcieszów, gmina Mściwojów, gmina Męcinka, gmina Pielgrzymka, gmina Paszowice, gmina Świerzawa, gmina Wądroże Wielkie, gmina i miasto Lwówek Śląski, gmina miejska Złotoryja, gmina Zagrodno, gmina Złotoryja, gmina Wleń, gmina Mirsk, gmina Stara Kamienica, gmina Lubomierz.

Położenie geograficzne


fot. Okolice Lubawki z lotu ptaka.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. mieści się w Lubawce, przy ul. Nadbrzeżnej 5a. Gmina Lubawka położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego na granicy Sudetów Zachodnich i Środkowych. Powierzchnia, jaką zajmuje wynosi ponad 138 km2 i zamieszkała jest przez około 13 tysięcy osób. W centralnej części obszaru mieści się jedno z największych obniżeń w Sudetach – Brama Lubawska. Gmina od południa sąsiaduje z Republiką Czeską od północy z Rudawami Janowickimi. Od zachodu ograniczona jest Lasockim Grzbietem – najbardziej wysuniętą na wschód częścią Karkonoszy. Po wschodniej stronie gminy leżą Góry Krucze oraz pasmo Zaworów, będące północnym fragmentem Gór Stołowych. Gmina Lubawka należy do powiatu Kamienna Góra i położona jest na wysokości 490-510 m n.p.m.

Władze spółki

Zgromadzenie wspólników:

Burmistrz Miasta Lubawka
Burmistrz Miasta Kamienna Góra
Wójt Gminy Wiejskiej Kamienna Góra
Wójt Gminy Męcinka
Burmistrz Miasta Jawor
Wójt Gminy Mściwojów
Wójt Gminy Paszowice
Wójt Gminy Pielgrzymka
Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Wójt Gminy Marciszów
Wójt Gminy Wądroże Wielkie
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
Burmistrz Miasta Wojcieszów
Burmistrz Miasta Mieroszów
Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce
Burmistrz Miasta Bolków
Wójt Gminy Czarny Bór
Burmistrz Lwówka Śląskiego
Burmistrz Miasta Złotoryja
Wójt Gminy Złotoryja
Wójt Gminy Zagrodno
Burmistrz Gminy Wleń
Burmistrz Gminy Mirsk
Burmistrz Gminy Lubomierz
Wójt Gminy Stara Kamienica

Rada nadzorcza:

Sławomir Maciejczyk – przewodniczący
Krzysztof Mitoraj
Ewa Kwiatkowska
Krzysztof Kapała
Tomasz Izworski
Marcin Kalkowski

Zarząd:

Edward Kaczor – Prezes Zarządu

Prokurent:

Teresa Święch – Główny Księgowy

Partner:

unnamed
Accessibility