skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Na podstawie Uchwały nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015r.  w sprawie przystąpienie Gminy i Miasta Lwówek Śląski  do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce oraz na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2016r. jako Spółki Przejmowanej i Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2016r. jako  Spółki Przejmującej, nastąpiło połączenie Spółek.

Spółka Przejmowana, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., po połączeniu Spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2016r. a Spółka Przejmująca,  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sadowego.

Wszystkie obowiązki i świadczone usługi Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2016 roku,  przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul: Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.

Nasz oddział w Lwówku Śląskim.

Accessibility