skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Nie stwarzaj zagrożenia

  • 3 kwietnia 2015

Przypominamy o obowiązującym zakazie wrzucania gorącego popiołu do pojemników na odpady! Wrzucanie gorącego popiołu do pojemników na odpady powoduje ich niszczenie i grozi podpaleniem okolicznych budynków. Pomyśl o bezpieczeństwie swoim…

Czytaj więcej

Atrakcje przyrodnicze na składowiskach

  • 9 stycznia 2015

Nowy projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska. Tym razem lubawska spółka zamierza zrekultywować dwa zamknięte składowiska, w Lubawce i Czarnym Borze. Powstaną ścieżki przyrodnicze.
Atrakcje przyrodnicze na składowiskach (6)
Jak informuje wiceprezes spółki Sanikom Grzegorz Szmajdziński, jeśli zostanie przyznane dofinansowanie, projekt będzie zrealizowany do końca 2015 roku. – Łącznie około 7,5 ha (5 ha w Lubawce i 2,5 ha w Czarnym Borze) zrekultywowanych kwater obsadzimy ciekawą roślinnością, powstaną tam także ścieżki przyrodnicze – dodaje Grzegorz Szmajdziński.

Czytaj więcej

Koniec zakazu

  • 7 listopada 2014

W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW WODY NA SIECI W NIEDAMIROWIE I OPAWIE ZOSTAJE ODWOŁANY ZAKAZ WYKORZYSTANIA WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH.

Czytaj więcej

Koniec zakazu

  • 4 listopada 2014

W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW WODY NA SIECI W PAPROTKACH ZOSTAJE ODWOŁANY ZAKAZ WYKORZYSTANIA WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH.

Czytaj więcej

Przegotuj wodę

  • 29 października 2014

W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM SIĘ PARAMETRÓW DOSTARCZONEJ DO SIECI WODY W NIEDAMIROWIE I OPAWIE, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WYKORZYSTYWANIE WODY DO CELÓW…

Czytaj więcej

Przegotuj wodę

  • 6 października 2014

W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM SIĘ PARAMETRÓW DOSTARCZONEJ DO SIECI WODY W PAPROTKACH PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WYKORZYSTYWANIE WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH, WYŁĄCZNIE…

Czytaj więcej
Accessibility