skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Aktualne ceny wody i ścieków

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” spółka z o.o. w Lubawce informuje, że zgodnie z Decyzją numer WR.RZT.70.217.2021 z dnia 17.08.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawki.

stawki woda i ścieki

Accessibility