skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Trzy potężne inwestycje w Sanikomie dobiegają końca.

Realizacja projektu pozwoli na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej. Zakres prac jest imponujący: modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce, modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce, przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Accessibility