skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Odczyty wodomierzy i kasa

Informujemy, że od 1.02.2021 r. inkasenci ponownie będą osobiście odczytywać wodomierze zainstalowane w domach klientów. Osoby, które w związku z epidemią koronawirusa nie chcą wpuścić pracownika do domu mogą
podać odczyt wodomierza przez drzwi lub telefonicznie na numer tel. 75 74 11 541 wew. 29.

W innym wypadku będą wystawiane FV prognozowe (jak za prąd czy gaz). Prosimy jednocześnie, aby ograniczyć korzystanie z Biura Obsługi Klienta do kontaktów telefonicznych.

Informujemy, że od 1.02.2021 r. kasa Sanikomu będzie ponownie czynna we wtorki i czwartki, od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Accessibility