skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Inwestycje na miarę czasów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce dobiega końca. Wyposażana jest hala sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce. Przebudowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu.

Accessibility