skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

PSZOK-i częściowo otwarte

Informujemy, że od 16 listopada 2020 roku zostają w ograniczonym zakresie otwarte Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK-i będą czynne tylko w poniedziałki i wtorki w normalnych godzinach funkcjonowania punktu w danej lokalizacji.

Aby minimalizować bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami, osoby oddające odpady do punktu proszone są o pobranie formularza zdania odpadów lub wypełnienie formularza na miejscu, bezpośrednio przed zdaniem odpadów, i wrzucenie go do skrzynki podawczej.

wzór formularza odpady PSZOK

Accessibility