skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Zmiany w zarządzie spółki

Prezesem Sanikom sp. z o.o. jest Edward Kaczor. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Wojdyłę. Wiceprezesem Sanikomu nadal jest Grzegorz Szmajdziński.

Edward Kaczor był prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze. To wieloletni pracownik przedsiębiorstwa.

Accessibility