skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Zarząd jednoosobowy

Prezesem zarządu spółki Sanikom jest Edward Kaczor. Grzegorz Szmajdziński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa spółki. Jest dyrektorem do spraw rozwoju.

Accessibility