skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Konstrukcja hali, betony: praca wre

ODPAD SUROWCEM PRZYSZŁOŚCI, inaczej być nie może…

Sanikom sp. z o.o. w Lubawce realizuje potężną inwestycję. Przeczytasz o niej tutaj.

Zakres prac:

*Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce.

*Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce.

*Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Odwiedziliśmy z kamerą budowy.

Accessibility