skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Maszyny na placu budowy

Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce jest realizowana przez naszą spółkę w ramach projektu “Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

O projekcie przeczytasz na stronie https://sanikom.com.pl/projekt/.

Accessibility