skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 74 11 541 (w.35) | email: sanikom@sanikom.com.pl

Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: monter instalacji wodno – kanalizacyjnych.

Miejsce pracy: powiat kamiennogórski

Wymagania: doświadczenie przy budowie zewnętrznych i wewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych
samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole, właściwa realizacja powierzonych zadań, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, mile widziane prawo jazdy kat. B
dbałość o powierzony sprzęt i jego stan techniczny, mile widziane uprawnienia na mini –koparkę

Główny zakres obowiązków: obsługa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii (praca w wykopach) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i obiektach przepompowni, usuwanie niedrożności eksploatowanej infrastruktury, prace eksploatacyjne i konserwacyjne na obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca w wykopach, praca w czynnym pasie drogowym).

Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne oraz terminowo wypłacane wynagrodzenie –adekwatne do zaangażowania i umiejętności, pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem, pracę w stabilnej, przyjaznej firmie z wieloletnim doświadczeniem, wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: sanikom@sanikom.com.pl lub osobiście (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w sekretariacie Spółki w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:00 pod nr tel. 601 823 722

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a.

Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SANIKOM Sp. z o. o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Monter instalacji wodno -kanalizacyjnych w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Monter instalacji wodno -kanalizacyjnych przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez SANIKOM Sp. z o. o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 6 m-cy do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez SANIKOM Sp. z o. o.

Accessibility