skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Obowiązek posiadania wpisu do rejestru BDO

INFORMACJA DLA KLIENTA w sprawie obowiązku posiadania wpisu do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Z uwagi na wdrożenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązku prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów za pośrednictwem bazy BDO, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o., informuje, że podmioty od których odbieramy odpady, muszą uzyskać wpis do BDO. Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek i są to m.in. wytwórcy odpadów, obowiązani do prowadzenia ewidencji (m.in. wystawiania Karty Przekazania Odpadów – KPO), którzy muszą się wpisać do działu XII. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa dolnośląskiego. Do wypełnionego formularza dołączyć należy oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w składanych dokumentach są zgodne z prawdą. Wzory takich oświadczeń są udostępnione na stronie  internetowej  urzędu marszałkowskiego.

Jako wytwórcy odpadów, podmioty winny generować KPO w systemie elektronicznej bazy danych każdorazowo przy przekazywaniu odpadów,  podając masę wytworzonych przez siebie odpadów, przed rozpoczęciem danego transportu. W przypadku nie wygenerowania wymaganych dokumentów, nie będziemy mogli odebrać ww. odpadów.

Nowe przepisy odpadowe dotyczą znacznej grupy przedsiębiorców. Tak samo jest w nich traktowana duża firma produkcyjna, jak fryzjerka, mechanik czy sklepikarz. Wystarczy, że wytwarzają śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi, np. odpady takie jak kartony, opakowania foliowe, pudełka po szamponach i farbach (pudełka po farbach to odpad niebezpieczny), czy lakierach do paznokci, oleje, tonery do drukarek itp. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że numer z BDO muszą umieszczać na fakturach i paragonach. Za ich brak też będzie można zapłacić kary.

Jeśli do 1 stycznia przedsiębiorcy nie zarejestrują się w BDO, nikt nie odbierze od nich odpadów, a Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który będzie kontrolował firmy pod tym względem, nakładać będzie wysokie kary.

Więcej informacji na temat BDO można uzyskać pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl

Strona urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, z informacjami na temat BDO – tu również można pobrać wnioski:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42740,idmp,625,r,r

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową – o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13  czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są obowiązani również do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Wniosku nie składa przedsiębiorca, który posiada już numer rejestrowy BDO w zakresie innej działalności. Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny dopiero po 1 stycznia 2020 r., kiedy zostanie uruchomiony elektroniczny wniosek rejestrowy.

Więcej informacji pod adresem urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,49056,idmp,22,r,r

Accessibility