skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Po pożarze zagrożenia nie było

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego informuje, iż po pożarze w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce nie wystąpiły żadne zagrożenia!

Strażacy dokonali specjalistycznych pomiarów (8 parametrów) na obecność gazów toksycznych, znajdujących się na kierunku przemieszczania obłoku produktów spalania z wysypiska śmieci. Miejscowości objęte pomiarami: Lubawka, Błażkowa, Miszkowice, Janiszów. Urządzenia nie wykazały zagrożenia.

Accessibility