skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Jak ograniczamy odór?

W odpowiedzi na artykuł dotyczący uciążliwości zapachowych z zakładu przy ulicy Zielonej 30 w Lubawce, który ukazał się na jednym z portali, informujemy, iż spółka Sanikom od dłuższego czasu realizuje inwestycję mającą na celu zmniejszenie uciążliwości odporowych. Niestety jest to proces długotrawały, ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Przetwarzanie odpadów komunalnych, z uwagi na ich specyfikę wiąże się z możliwością powstawania uciążliwości odorowych. Aby zmniejszyć oddziaływanie zakładu na okolicznych mieszkańców, postawiliśmy przed sobą kilka celów, które sukcesywnie wdrażamy w życie.

Cel 1. – analiza przyczyn uciążliwości odorowych – określenie źródeł emisji odorów oraz metod ich neutralizacji.

Cel 2. – dostosowanie technologii i organizacji zadań w obiekcie, w celu przeprowadzenia prac potencjalnie najbardziej uciążliwych z uwględnieniem warunków atmosferycznych.

Cel 3. – dobór środków do neutralizacji odorów posiadających najwyższą skuteczność i najdłuższy czas pozytywnego blokowania emisji powierzchniowej.

Cel 4. – modernizacja technologii przetwarzania odpadów, celem maksymalnej redukcji uciążliwości.

Cele 1.-3. w zasadzie zostały już wykonane i częściowo wdrożone. Był to proces długotrwały, w szczególności ze względu na trudności w identyfikacji czynników mających wpływ na uciążliwość oraz problemy z doborem odpowiednich środków do ich neutralizacji, ich aplikacją w sposób umożliwiający zapobieżenie emisji, a nie tylko reagowanie na już zaistniały problem.

W opinii okolicznych mieszkańców do końca czerwca te uciążliwości nie występowały lub były minimalne i krótkotrwałe (we wcześniejszych latach problem nasilał się już na przełomie kwietnia i maja).

Niestety opracowane przez nas procedury okazują się niewystarczające, nie ze względu na fakt ich nieskuteczności, ale na niekorzystne zmiany w prawie oraz problemy z zagospodarowaniem pozostałości posortowniczych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami pozostałości posortownicze o kaloryczności powyżej 6Mj nie mogą być składowane na składowiskach, a tylko przekazane do odzysku energii w ciepłowniach, elektrowniach, spalarniach czy cementowniach. Tych trzech pierwszych rodzajów instalacji praktycznie w Polsce nie ma (oczywiście mowa o instalacjach mających możliwość współspalania paliw alternatywnych), cementownie zaś są w stanie odebrać zaledwie połowę z powstających w kraju frakcji kalorycznych. Niestety doprowadziło to do patologicznej sytuacji, kiedy to cementownie przyjmują tylko paliwa alternatywne od najbliższych dla swojej lokalizacji instalacji (nie w całości) za horrendalne opłaty (jeszcze kilka lat temu cementownie płaciły około 50 zł do tony dostarczonego odpadu, dziś żądają dopłaty rzędu 300-400 zł do tony przy bardzo restrykcyjnej kontroli parametrów, często trudnej do spełnienia bez „wzbogacania” paliwa alternatywnego wysokojakościowym odpadem przemysłowym.

Jaki to ma związek z odorami? Wbrew pozorom bardzo duży – brak możliwości przekazania tego odpadu powoduje jego zaleganie na terenie zakładu, co też przyczynia się do zwiększania uciążliwości.

Jak spółka Sanikom chce sprostać problemom odczuwalnym przez lokalną społeczność i zlikwidować uciążliwości?

Kluczem do znacznej redukcji problemu jest modernizacja technologii zarówno w części mechanicznej, jak i biologicznej, aby jak najmniejsza ilość odpadów była przetwarzana na powierzchniach otwartych, o czym zresztą wspomniano w opublikowanym artykule.

Jesteśmy na etapie wyboru oferty na modernizację zakładu w części biologicznej. Projekt zakłada dobudowanie kolejnych tuneli wraz z biofiltrem na najbardziej uciążliwą część odpadów oraz napowietrzanych boksów przykrywanych specjalnymi membranami do odpadów zielonych. W połączeniu ze zmianą technologii w części mechanicznej do części biologicznej trafi znacznie mniej odpadów, które i tak się nie nadają do kompostowania (popioły, tworzywa, itp.), a jedynie zwiększają objętość i co za tym idzie, powierzchnię czynną emisji odorów. Dzięki zmniejszeniu ilości odpadów do kompostowania i dodatkowym tunelom możliwe będzie bezpośrednie ładowanie bez konieczności magazynowania odpadu przed ich umiejscowieniem w tunelu, a także wydłużenie czasu przebywania w nim odpadu, co przełoży się na zmniejszenie możliwości wystąpienia uciążliwości. Dodatkowo wydłużenie czasu przebywania w tunelach pozwoli na znaczne zmniejszenie ilości przetrzymywanych odpadów na placu przed ich wywiezieniem poza zakład.

Ostatnim elementem inwestycji jest zastosowanie sprawdzonych na świecie barier antyodorowych sprzężonych ze stacją meteo, które będą w stanie reagować na zmiany wiatrów i neutralizować uciążliwości przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dziś za neutralizację odpowiadają ludzie, którzy nie zawsze zdążą odpowiednio szybko zareagować i dochodzi do sytuacji jak w ostatnich tygodniach.

Do wprowadzenia zmian w technologii spółka była merytorycznie gotowa już 2 lata temu. Niestety są to kosztowne inwestycje, z powodzeniem ubiegano się o dofinansowania unijne. Procedury uzyskania dofinansowania, a w szczególności niezbędnych zezwoleń są bardzo długie, a alternatywą dla wykonania inwestycji ze środków unijnych jest wykorzystanie środków własnych, co niestety nie pozostałoby bez znaczącego wpływu na cenę odbieranych odpadów.

Zarząd spółki Sanikom w Lubawce

Accessibility