skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Aktualne ceny wody i ścieków

Zgodnie z decyzją  WR.RET.070.140.2018.AS  z  7.06.2018 dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającego taryfę dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka wprowadza zmianę opłat za wodę i ścieki od  11 lipca 2019 do 10 lipca 2020 r.

Aktualne taryfy za wodę i ścieki

 

 

Accessibility