skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Nabór na pracowników do JRP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce ogłasza nabór na stanowiska:

  • Specjalisty – technologa w zakresie selektywnego przetwarzania odpadów komunalnych
  • Specjalisty – technologa w zakresie kompostowania odpadów komunalnych

Komplet dokumentów można składać do 27.07.2018 r.

Nabór Technolog – selekt

Nabór Technolog – kompostowanie

Accessibility