skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Zapraszamy do Starych Bogaczowic

16 czerwca, w godz. 16.00 – 18.00, podczas święta Starych Bogaczowic Pracownie Karkonoskie przeprowadzą warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Zaprasza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce. Będą gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Pamiętajcie: w pojemniku niebieskim gromadzony jest  papier, w pojemniku żółtym – tworzywa sztuczne i metale, w pojemniku zielonym – szkło, w pojemniku brązowym – odpady bio, w pojemniku czarnym – zmieszane odpady komunalne.

Accessibility