skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Susza: zakaz podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. informuje, że w związku z przedłużającym się okresem suszy, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy Lubawka dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych, wprowadza zakaz podlewania wodą, z gminnej sieci wodociągowej, ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów.

Zakaz obowiązuje od 22.06.2018 do odwołania.

Accessibility