skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Sanikom online: szybko i wygodnie

Jest szybko i wygodnie. Mieszkańcy gminy Lubawka mogą korzystać z Systemu Informacji Przestrzennej. Nowoczesną, bardzo prostą w obsłudze usługę oferuje nasza spółka.

Portal udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z gminy Lubawka. W systemie znajdują się cztery moduły: geoportal, zgłaszanie uwag i problemów, system Internetowe Biuro Obsługi Klienta oraz cmentarz Lubawka. Na interaktywnych mapach znajdziemy między innymi przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również miejsca awarii oraz wyłączeń planowych.

I po co to wszystko? Pytamy Grzegorza Szmajdzińskiego, wiceprezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce.

– Planując na przykład wybudowanie wiaty, ogrodzenia przy pomocy wirtualnej mapy możemy zorientować się, w którym miejscu dokładnie je zlokalizować, aby pod nimi nie było naszej instalacji. Unikniemy w ten sposób, w przypadku awarii, konieczności rozbierania obiektów. Mieszkańcy online mogą zgłaszać nam awarie, po zalogowaniu otrzymają dostęp do swoich kont, sprawdzą m.in. stan swoich płatności, będą mogli opłacić fakturę za dostarczoną wodę i odbiór ścieków. Połączenie z IBOK odbywa się w sesji zaszyfrowanej bezpiecznym 256-bitowym kodem, co zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do danych użytkownika IBOK – mówi Grzegorz Szmajdziński.

System Internetowe Biuro Obsługi Klienta ułatwia mieszkańcom gminy Lubawka dostęp do danych z zakresu wodno-kanalizacyjnego z dowolnego miejsca przez 24 godziny na dobę. Usprawnia także pracę biura obsługi klienta, działów księgowości lubawskiej spółki Sanikom. Dzięki internetowym powiadomieniom, szybszy jest też czas reakcji na zgłaszane awarie.

– Mam nadzieję, że będzie to popularny kanał komunikacji. Nam z pewnością ułatwi obsługę klientów – mówi wiceprezes Szmajdziński.

Projekt „Stworzenie i wdrożenie systemu informacji geograficznej do zarządzania siecią wodociągową w Gminie Lubawka” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu, które Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. otrzymało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Co najważniejsze, e-usługa jest bardzo prosta w obsłudze. Zapraszamy do korzystania z usługi System Informacji Przestrzennej.

Accessibility