skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Tworzymy in-house

Zgromadzenie wspólników zadecydowało! Mamy in-house, czyli przedsięwzięcie realizowane we własnym zakresie, własnymi siłami, w ramach własnego przedsiębiorstwa. Gminy, czyli zamawiający zamiast udzielać zamówienia na wolnym rynku, w konkurencyjnych trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, mogą zlecić wykonanie określonych zadań zależnej od siebie spółki, czyli lubawskiemu Sanikomowi, w ramach tak zwanego zamówienia z wolnej ręki.

Co to oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim ujednoliconą cenę na wywóz odpadów, ujednolicony system, ujednolicone harmonogramy obsługi mieszkańców poszczególnych gmin. Nie ma lepszego rozwiązania. Aktualnie in-house tworzy już 5 gmin, kolejne 4 zgłosiły chęć przystąpienia.

Accessibility