skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Aktualna inwestycja spółki „Sanikom”

Planowana do końca 2020 roku budowa instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki na ul. Komunalnej w Lubawce zwiększy możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów o 7840 Mg/rok. Projekt obejmuje także: modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce oraz przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizację demontażu odpadów wielkogabarytowych. Przewiduje się, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady z rejonu miasta i gminy Boguszów –Gorce.

Więcej o projekcie.

Accessibility